Nông nghiệp

Nông Sản Giúp Người nông dân Thành công

Sản phẩm Nông nghiệp DuPont áp dụng các giải pháp và khoa học sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức mà người nông dân gặp phải của ngày hôm nay và trong tương lai.

Trong nông nghiệp, việc thành công đối với khách hàng của chúng tôi có nghĩa là trồng được loại cây có lợi cho sức khỏe, có thể bán được và đem lại lợi nhuận. Đối với DuPont, điều này có ý nghĩa lớn hơn: cung cấp lương thực cho toàn thế giới một cách bền vững. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp nông sản từ những hạt giống đến các giải pháp bảo vệ thực vật nhằm đem lại năng suất cao hơn và thực phẩm bổ dưỡng hơn. Chúng tôi tin rằng bằng cách hợp tác với khách hàng của mình, chúng tôi có thể tìm ra các cách tốt hơn để cải thiện sản lượng, chất lượng và sự bền vững của việc cung cấp lương thực trên thế giới.