Xây dựng và Công trình

Xây dựng & Sản phẩm Xây dựng

Tại DuPont, chúng tôi chú trọng phát triển khoa học năng động tạo ra giải pháp ở thế giới thực cho các Ngành Xây dựng & Nhà ở.

Đó là lý do khiến DuPont dẫn đầu về khoa học xây dựng, với các nhãn hiệu bạn tin tưởng như Tyvek®, SentryGlas®, đá nhân tạo Corian®, đá thạch anh nhân tạo Zodiaq® và KEVLAR®. DuPont đang thể hiện mình trong công việc tại các công trường xây dựng nhà ở và thương mại trên khắp thế giới. Chúng tôi đáp ứng việc khám phá những thách thức và phát triển các giải pháp cải tiến bạn cần trong một thế giới không ngừng thay đổi.