Điện tử

Điện tử & Vật liệu Điện tử

Với hiểu biết sâu về khoa học vật liệu, cam kết dẫn đầu về công nghệ, chuyên môn rộng về quy trình và lịch sử đổi mới lâu dài, DuPont cung cấp vật liệu điện tử hiệu năng cao nhất trong ngành.

Danh mục của DuPont bao gồm các vật liệu dùng cho các mạch lai, cứng và linh hoạt; sứ chuyên dụng, cấu tạo màng dày polyme (PTF) và vật liệu sứ cùng đốt ở nhiệt độ thấp (LTCC) của GreenTape™ ; các loại vật liệu cho chế tạo và đóng gói bán dẫn và vật liệu cho màn hình cao cấp.