Năng lượng

Giải pháp Năng lượng

Với dân số thế giới ước tính sẽ vượt quá 9 tỷ người vào năm 2050, giờ đây đã đến lúc phải chuẩn bị cho một tương lai năng lượng an toàn. Chúng tôi mời bạn cộng tác với các đội trên toàn cầu của chúng tôi nhằm tìm ra các giải pháp năng lượng bền vững, được hỗ trợ bởi khoa học.

Từ các nguồn năng lượng có thể tái tạo như quang voltaic, gió, nhiên liệu sinh học và pin nhiên liệu tới việc áp dụng các nguyên vật liệu cải tiến khiến cho việc khai thác, sản xuất và vận chuyển dầu và khí đốt hiệu quả hơn, các sản phẩm & dịch vụ của DuPont giúp cung cấp hiệu quả hoạt động tốt hơn, độ tin cậy cao hơn, chi phí thấp hơn, an toàn hơn và giảm tác động tới môi trường. Các sản phẩm của chúng tôi hỗ trợ công nghệ chế tạo năng lượng trong quá trình dự trữ năng lượng và trong toàn bộ quá trình phát điện, phân phối và chuyển đổi điện.

Chúng tôi chú trọng vào việc phát triển các giải pháp khả thi về kinh tế và cải tiến cho nhu cầu năng lượng ở nhiều công nghệ trên thế giới. Cùng nhau chúng ta có thể tìm ra giải pháp thích hợp để đảm bảo một tương lai năng lượng tươi sáng hơn.