Chính phủ và Khu vực Công

Chính phủ & Khu vực Công

DuPont đang đáp ứng nhu cầu riêng của khu vực công tại các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương thông qua đổi mới và cộng tác có sự hỗ trợ của khoa học.

Vì dân số trong nước đang tăng lên, những thách thức về quốc phòng cũng tăng theo. DuPont biết rằng việc bảo vệ quốc gia và đáp ứng nhu cầu về năng lượng và lương thực của nhân dân không phải là nhiệm vụ của riêng một công ty nào. Nhờ hợp tác với các cơ quan quốc gia, tiểu bang và địa phương, chúng tôi có thể cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau giải quyết những nhu cầu ngày càng tăng này. Sau tất cả, chúng ta đều dành tâm huyết cho một điều: làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.