Chăm sóc Sức khỏe và Y tế

Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe của DuPont Giúp Chăm sóc sức khỏe Tốt hơn

Từ những mặt bằng bền chắc không xốp giúp tạo ra môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn hơn đến những vật liệu đóng gói giúp giữ những thiết bị và hàng lưu kho y tế vô trùng, các sản phẩm của DuPont giúp chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Ở DuPont, Khoa học của Sự bảo vệ đã phát triển trong hơn hai thế kỷ.  Chúng tôi đã đưa khoa học đó vào công việc để phát triển nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các vật liệu hiệu suất cao giúp chăm sóc sức khỏe tốt hơn và cải thiện cuộc sống của con người trên khắp thế giới. Vì vậy, cho dù bạn đang tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có cách thức giúp bảo vệ chống lại phát tán lây nhiễm trong các thiết bị chăm sóc sức khỏe, cần vật liệu tiên tiến để giúp cho sự phát triển thiết bị y tế tiên tiến hay bạn muốn sợi y tế giúp giữ cho việc chăm sóc sức khỏe luôn chuyên nghiệp và thoải mái trong phòng mổ, hãy đến với DuPont.