Hàng hải

Sản phẩm Ngành Hàng hải

DuPont cung cấp các sản phẩm và giải pháp được hỗ trợ bởi khoa học để xây dựng, bảo trì và sửa chữa tất cả các loại tàu thương mại và tàu du lịch.

Là một công ty dẫn đầu về khoa học, DuPont mang đến hiệu suất cao, sự thoải mái và an toàn cho những người yêu biển. Những cải tiến về hàng hải này giúp nâng cao tính thẩm mỹ, tăng sự thoải mái cho hành khách, tăng cường độ bền và độ tin cậy, giảm trọng lượng đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh trên tàu. Với văn phòng ở khắp nơi trên thế giới, DuPont là một đối tác được lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các đối tác chính trong Ngành Hàng hải.