Nhựa

Nhựa từ DuPont

DuPont cung cấp cho Ngành công nghiệp Nhựa một sự kết hợp độc đáo của khoa học vật liệu, sản xuất đẳng cấp thế giới, thiết kế sáng tạo và hỗ trợ ngành công nghiệp thực tiễn.

Chúng tôi thực hiện đổi mới thị trường thông qua sự kế thừa mạnh mẽ về khoa học polyme và tận tâm giải quyết các vấn đề khách hàng thực sự.

Ngày nay, yêu cầu của bạn đối với các nhà cung cấp không chỉ đơn thuần là vật liệu. Bạn cần nguồn tài nguyên có thể đưa một dự án từ ý tưởng đến thương mại hóa. DuPont có thể là đối tác đó. Chúng tôi cung cấp cho bạn các tài sản và lợi ích quan trọng đối với việc tăng cường lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của bạn.