Cơ hội Việc làm

Khám phá Cơ hội Việc làm tại DuPont

Cùng nhau, chúng ta có thể nuôi dưỡng lực lượng dân số ngày càng tăng, xây dựng một tương lai năng lượng chắc chắn và đảm bảo một thế giới an toàn hơn.

Trong hơn 200 năm qua, chúng tôi đã sử dụng chuyên môn khoa học của mình để khám phá, tạo điều kiện và cung cấp các giải pháp cho khắp nơi trên thế giới. Khám phá cơ hội việc làm tại DuPont để biết cách chúng tôi cộng tác với các học viện, chính phủ, công ty và tổ chức trên khắp thế giới nhằm tìm ra những cách thức mới tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của lực lượng dân số ngày càng tăng cao. Chúng tôi gọi đó là đổi mới toàn diện.

Tại hơn 90 quốc gia, trong 16 ngành nghề khác nhau và thông qua rất nhiều nhãn hiệu gồm DuPont™ Nomex®, DuPont™ Teflon®, DuPont™ Kevlar®, DuPont™ Corian® và DuPont™ Tyvek®, chúng tôi sáng tạo khoa học theo nhiều cách.

Dân số thế giới sẽ vượt qua ngưỡng 9 tỷ người vào năm 2050, mang đến những thách thức chưa từng có cho nhân loại và trái đất. Tại DuPont, chúng tôi chủ động đối mặt với những thách thức này bởi chúng tôi biết mình có thể tìm ra giải pháp.

Hãy khám phá cơ hội việc làm của chúng tôi và giúp chúng tôi phát triển các giải pháp có tác động sâu rộng hơn nữa tới đông đảo người dân.