Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Giải quyết Thách thức Toàn cầu Bằng Cộng tác Toàn cầu

DuPont hợp tác toàn diện với nhiều đối tác khác nhau để tìm ra các giải pháp sáng tạo, mang tính khoa học cho một số các thách thức lớn nhất của thế giới.

Đó là những giống lai chống chịu được khí hậu khắc nghiệt được trồng thử nghiệm bởi những người nông dân để tìm ra giống cây trồng phát triển mạnh mẽ. Đó là việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời để có thêm điện năng cho lượng dân đô thị đang ngày một gia tăng.  Và điều đó sẽ thay thế các nhà máy hóa dầu, một ngành kinh doanh đang phát triển, cho phép cắt giảm lượng khí thải cacbon.

DuPont tin rằng các thách thức lớn phải được giải quyết bằng tri thức khoa học ở tầm cao hơn. Đổi mới toàn diện là cách chúng ta áp dụng khoa học để tạo ra các giải pháp, ở quy mô mà không một công ty, tổ chức hay quốc gia đơn lẻ nào có thể thực hiện được.