Khoa học

Khoa học của DuPont là nền tảng cho đổi mới

Khoa học & công nghệ kết nối những am hiểu về thị trường với những công nghệ rộng khắp để tạo ra những cơ hội mới và đổi mới cho hoạt động kinh doanh và khách hàng của chúng ta.

Đây là nền tảng cho cải tiến định hướng thị trường mà chúng ta mang đến cho những khách hàng của mình. Với dân số thế giới dự kiến đạt đến 9 tỉ người vào năm 2050, việc đáp ứng nhu cầu về lương thực, năng lượng và nhu cầu được bảo vệ của mọi người khắp nơi đưa ra những thách thức chưa từng có. Hơn 10.000 nhà khoa học và kĩ sư của DuPont cộng tác với các khách hàng, chính phủ và những đối tượng khác để phát triển những giải pháp bền vững để đáp ứng những thách thức đó. Trong năm 2012, DuPont đã giới thiệu 2.047 sản phẩm mới và được cấp 935 bằng sáng chế của Hoa Kỳ hướng vào việc đáp ứng nhu cầu của con người trên khắp thế giới. Trong tương lai, những giá trị khoa học của DuPont mở ra cho công ty và khách hàng của chúng ta sẽ là nền tảng cho những khám phá mới, giúp cải thiên cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới.