Những Thách thức Toàn cầu

Cùng nhau giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu

Ở DuPont, chúng tôi tin tưởng rằng thông qua đổi mới toàn diện, chúng tôi có thể tìm ra câu trả lời cho những thách thức lớn nhất mà loài người đang phải đối mặt.

Bằng cách cùng nhau hợp sức, với nhiều người ở nhiều nơi hơn bao giờ hết, chúng ta có thể tìm ra những cách thức mới và hiệu quả hơn để giải quyết những thách thức toàn cầu và đáp ứng những nhu cầu về lương thực, năng lượng và nhu cầu được bảo vệ của dân số thế giới đang tăng lên.

Tại DuPont, chúng tôi hợp tác cùng nhau, áp dụng những hiểu biết và kiến thức khoa học rộng khắp để giải quyết một số những thách thức lớn của thế giới.

CÙNG NHAU HỢP TÁC, CHÚNG TA CÓ THỂ CUNG CẤP LƯƠNG THỰC CHO THẾ GIỚI.

Đảm bảo rằng có đủ lương thực lành mạnh, bổ dưỡng cho mọi người ở khắp mọi nơi là một trong những thách thức quan trọng nhất mà nhân loại đang phải đối mặt. Việc tập trung vào đáp ứng nhu cầu của dân số đang tăng này sẽ giúp các nước đang phát triển trở nên phồn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế trên khắp thế giới.

CÙNG NHAU HỢP TÁC, CHÚNG TA CÓ THỂ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI AN TOÀN VỀ NĂNG LƯỢNG.

Trong khi nhu cầu về năng lượng tăng lên thì nguồn cung của năng lượng hóa thạch lại không tăng. Với dân số ngày càng tăng, chúng ta sẽ cần phải sử dụng những nguồn năng lượng hiện có này hiệu quả nhất có thể và đồng thời tìm ra những phương thức hiệu quả hơn để khai thác những nguồn năng lượng có thể tái tạo. Những biến đổi này sẽ kích thích những ngành công nghiệp và những nền kinh tế sử dụng năng lượng sạch mới.

CÙNG NHAU HỢP TÁC, CHÚNG TA CÓ THỂ BẢO VỆ NHỮNG TÀI NGUYÊN QUAN TRỌNG NHẤT.

Dân số thế giới tăng đặt áp lực ngày càng tăng lên con người và môi trường. Và cùng với sự phát triển của thế giới, loài người đưa những giá trị ngày càng lớn hơn vào cuộc sống và trái đất mà chúng ta chung sống. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc sống và hệ sinh thái của chúng ta thực sự quý giá và chúng tôi đang làm việc để bảo vệ những điều đó.