Các Giải pháp Thực phẩm

Đảm bảo An ninh Lương thực thông qua Quan hệ đối tác

Cùng nhau chúng ta có thể cung cấp lương thực cho toàn thế giới.

An ninh lương thực trên toàn cầu trở nên vô cùng quan trọng khi dân số tăng lên. Trên trái đất hiện nay, cứ 7 người thì có 1 người phải nhịn đói đi ngủ mỗi đêm. Việc đảm bảo có sẵn đủ lương thực lành mạnh, bổ dưỡng cho mọi người ở khắp nơi là một trong những thách thức quan trọng nhất mà nhân loại đang phải đối mặt. Chúng tôi cam kết 60% chi phí dành cho nghiên cứu và phát triển nhằm đảm bảo dân số thế giới ngày càng tăng sẽ có đủ thức ăn.

Từ việc nâng cao hàm lượng dinh dưỡng của hoa màu, giúp người nông dân và người trồng cây lương thực trên khắp thế giới tăng sản lượng lương thực, tới việc tìm ra những cách tốt hơn nhằm đảm bảo an ninh và an toàn lương thực, chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày nhằm mang lại lương thực tốt hơn cho nhiều người hơn ở khắp nơi trên thế giới.