Cung cấp lương thực cho toàn thế giới bằng những giải pháp mang tính khoa học

Mỗi ngày hành tinh của chúng ta chào đón 150.000 công dân mới, tất cả đều cần sự an toàn và thực phẩm bổ dưỡng một cách tự nhiên. Thách thức đặt ra là phải cung cấp đủ lương thực cho số dân ngày càng tăng nhanh này bằng diện tích đất nông nghiệp hạn chế mà chúng ta có. Tại DuPont, chúng tôi tin rằng có thể tìm ra giải pháp trên cơ sở khoa học cho thách thức toàn cầu về cung cấp lương thực cho toàn thế giới bằng cách hợp tác với người nông dân, chính phủ và Tổ chức Phi chính phủ cùng những đối tác khác để tối đa hóa mỗi diện tích. Chúng tôi đang cùng nhau tạo ra những hạt giống tốt hơn có năng suất cao hơn và tìm ra các cách tốt hơn để bảo vệ nông sản của mình bằng các giải pháp bảo vệ mùa vụ tiên tiến. Khoa học của chúng tôi đang được áp dụng để cải thiện giá trị dinh dưỡng của thực phẩm mà chúng tôi trồng và chúng tôi đang phát triển kỹ thuật đóng gói thực phẩm bền vững hơn giúp giảm thiểu lãng phí. Thậm chí chúng tôi sẽ thiết lập những giao thức thử nghiệm đảm bảo an toàn cho thực phẩm mà chúng ta ăn. Cộng tác trên phạm vi toàn cầu là chìa khóa cho việc đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực của chúng ta. Đồng thời chúng tôi cũng đang nỗ lực để làm điều đó, cho dù phải cung cấp thực phẩm cho bao nhiêu người khác nữa.

 “Tất cả mọi người đều không muốn suy nghĩ về việc liệu thứ mà họ ăn có ảnh hưởng đến sức khỏe của họ hay không. Như một phần của chương trình hợp tác của DuPont Qualicon với USDA và các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới, chúng tôi đã có thể cung cấp trên toàn cầu các công cụ hữu ích trong việc kiểm tra thực phẩm.”  

-- Tiến sĩ Amy Smith, Chuyên viên về Kỹ thuật và Quản lý, DuPont Qualicon.