Các giải pháp Năng lượng

Khám phá các Giải pháp Năng lượng Toàn cầu

Cùng nhau chúng ta có thể bảo đảm năng lượng cho tương lai.

Đến năm 2035, nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng thêm 36%. DuPont hiện ở vị thế độc nhất để giải quyết nhu cầu không ngừng gia tăng về các giải pháp năng lượng toàn cầu an toàn, bền vững thân thiện với môi trường và ít tốn kém cũng như nhu cầu bảo tồn năng lượng trên toàn thế giới.

Bằng cách áp dụng kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm của mình trong các lĩnh vực vi sinh vật học, lên men, khoa học và điện hóa học, chúng tôi đang giúp làm cho ô tô trở nên nhẹ hơn, sử dụng các nguồn năng lượng bền vững và sạch hơn, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, dễ dàng khai thác hơn — các giải pháp năng lượng toàn cầu góp phần đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho ngành năng lượng.