Cùng nhau Hợp tác Hướng tới Giải pháp Năng lượng Tái tạo cho Tương lai

Ngày nay chúng ta gặp phải một thách thức năng lượng không giống như bất cứ thách thức nào chúng ta đã từng thấy trước đây. Trong khi nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, nhu cầu về năng lượng vẫn không ngừng tăng lên. Thực tế, hơn hai mươi năm tới, chúng ta sẽ tiêu thụ mức năng lượng tăng gần 36% so với mức chúng ta tiêu thụ hiện nay. Làm cách nào chúng ta đáp ứng được nhu cầu này? DuPont tin rằng chúng ta phải áp dụng khoa học để tìm thêm các giải pháp năng lượng tái tạo trong khi cần sử dụng các nguồn năng lượng hiện có một cách hiệu quả hơn. Hợp tác với các chính phủ, công ty và các tổ chức phi chính phủ, chúng ta sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh học. Chúng ta cũng nỗ lực làm việc để tạo ra các vật liệu mới giúp các tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và ô tô trở nên nhẹ hơn nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Kiến thức khoa học kết hợp với khả năng cộng tác trên toàn thế giới của DuPont có thể giải quyết được thách thức nan giải này và giúp đảm bảo năng lượng cho tương lai với các giải pháp năng lượng tái tạo.

“Phát triển công nghệ là lĩnh vực trong đó DuPont thực sự có thể giúp. Làm việc với các đối tác của mình, hợp tác với các chính phủ trên khắp thế giới, chúng tôi mong muốn thúc đẩy những lĩnh vực chẳng hạn như nhiên liệu sinh học và vật liệu quang điện.”

-- Tom Connelly
EVP kiêm Giám đốc Sáng tạo

Nếu tất cả chúng ta hợp tác với nhau, chúng ta tự tin rằng chúng ta có thể giải quyết các thách thức năng lượng phía trước.