Tạo ra Cellulosic Ethanol - nhiên liệu sinh học tái tạo được

Ngày 19 tháng 5 năm 2011

Khi chúng ta hết các loại nhiên liệu hóa thạch, chúng ta không thể tái tạo chúng hoặc thu hồi các chất thải độc hại do chúng xả ra. Brad Black, một nông dân ở Tennessee thảo luận cách nông trại gia đình 190 năm tuổi của ông sẽ trở thành một phần của đường ống năng lượng tái tạo bền vững sản sinh ra ethanol xenlulo từ đường của cây trồng. Nhiên liệu sinh học này sẽ được sử dụng cho ô tô.

DuPont cùng với Genera Energy và trường Đại học Tennessee đang hợp tác với những người nông dân địa phương để sản xuất ra ethanol xenlulo từ cỏ switchgrass và các cây trồng khác nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch không thể tái tạo.

Những người cộng sự này đang nỗ lực làm việc để sản xuất ra nhiên liệu bền vững cho người tiêu dùng địa phương và là hình mẫu có thể được áp dụng trên toàn thế giới. Khi công nghệ này phát triển, các cây trồng khác nhau — phù hợp cho các vùng khác nhau — có thể được sử dụng để tạo ra nhiên liệu sinh học tái tạo.

Collaborators
Genera Energy

 

Bản quyền © 2012 E. I. du Pont de Nemours and Company.  Mọi quyền được bảo lưu.