Tạo Năng lượng Bền vững tại Masdar, Abu Dhabi

Mặc dù việc sử dụng năng lượng và công nghệ năng lượng mặt trời tiếp tục phát triển nhanh chóng trên thế giới, các ứng dụng toàn diện trên quy mô thành phố vẫn chưa phổ biến. Hoạt động phát triển năng lượng bền vững mới ấn tượng của Masdar, Abu Dhabi, là một phòng thí nghiệm sống dành riêng cho mục tiêu lượng khí thải cacbon bằng không bằng cách thực hiện công nghệ năng lượng xanh trên quy mô toàn thành phố.

Việc Masdar quyết tâm trở thành Thung lũng Silicon của công nghệ sạch thể hiện mọi khía cạnh của mục tiêu ấy. Kiến trúc kết hợp các kỹ thuật làm mát của Ả Rập cổ đại như những đường phố hẹp cao và quanh co với hệ thống giao thông nhanh và hiện đại nhất — những chiếc xe điện không người lái.

Để giúp cung cấp năng lượng cho phương tiện phổ biến này, Masdar đã thuê Suntech, nhà sản xuất pin mặt trời bằng silicon lớn nhất trên thế giới. Nói đến sản xuất hàng ngàn tấm pin cần thiết cho dự án mang tính bước ngoặt, Suntech đã yêu cầu DuPont cung cấp nhiều thành phần công nghệ năng lượng mặt trời mang tính quyết định để đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy tối đa. Sự cộng tác này đã mang lại kết quả — Masdar hiện chỉ tiêu thụ 40% năng lượng mình tạo ra và phần dư được cung cấp cho hệ thống lưới điện chính của Abu Dhabi.

Cộng tác viên
Suntech Power