Quần áo và Vải

Đổi mới trong Sản xuất Quần áo và Vải dệt

DuPont tạo ra những vật liệu, quần áo và vải dệt cải tiến để giúp bảo vệ con người ‐ và thế giới mà chúng ta cùng chia sẻ - cho ngày nay và ngày sau.

DuPont cộng tác trực tiếp với những nhà sản xuất quần áo và vải dệt để hiểu nhu cầu được bảo vệ của những người lính cứu hỏa, công nhân công nghiệp, lực lượng chấp pháp, chuyên gia phản ứng trong tình huống khẩn cấp và quân đội. Chúng tôi tập trung những cải tiến được sự hỗ trợ của khoa học của mình vào việc sản xuất vải, sợi và quần áo bảo hộ giúp bảo vệ con người.

DuPont đã phát minh và liên tục cải tiến những ứng dụng của một số trong những thương hiệu hàng đầu thế giới, bao gồm DuPont™ Kevlar®, Nomex® , Tychem®,  Teflon® và Tyvek® . Chúng tôi cam kết áp dụng khoa học và cải tiến của mình để giúp cung cấp những loại vật liệu tốt nhất cho ngành công nghiệp sản xuất quần áo và vải dệt bảo hộ trong tương lai.

Từ quần áo đến vải, các sản phẩm bảo vệ bằng vải của Teflon® cung cấp sự bảo vệ bền, lâu chống lại bụi và đất khô, các vết bẩn do dầu và nước gây ra. Vải của Teflon® dễ dàng bảo quản hơn và nhìn mới lâu hơn. 

DuPont™ Sorona® nâng quần áo bền đến mức hiệu quả và phong cách mới. DuPont™ Sorona® cung cấp nhiều lợi ích về sự hiệu quả và toàn diện đủ để sử dụng cho mọi loại sợi và vải khác.