Vật liệu Xây dựng

Tài liệu Xây dựng Cải tiến

DuPont đang dẫn đầu về khoa học xây dựng trên tất cả các lĩnh vực và ứng dụng, với những tài liệu xây dựng mà bạn tin tưởng như rào chắn bảo vệ khỏi thời tiết DuPont™ Tyvek®, đá nhân tạo DuPont™ Corian®, đá thạch anh nhân tạo DuPont™ Zodiaq® và DuPont™ SentryGlas®.

Ngày nay, DuPont đang giảm chi phí vận hành xây dựng thương mại và giúp tạo ra các tòa nhà ở và thương mại hiệu quả, bền vững hơn vì một thế giới xanh hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Chúng tôi đang cung cấp các loại vật liệu xây dựng chuyên dụng để xây dựng và bảo dưỡng những con đường, cầu, trạm truyền thông, điện và nước — cơ sở hạ tầng mà cộng đồng của bạn sử dụng. Từ cung cấp bê tông và thép phun cát đến phát triển cải tiến kính an toàn cho nơi làm việc, DuPont đang thể hiện trong công việc với những giải pháp thông minh hơn cho tòa nhà hiện đại.