Dịch vụ Tư vấn và Công nghệ Xử

Các Dịch vụ Tư vấn Kinh doanh Toàn cầu và Tư vấn Công nghệ Quy trình

DuPont đem đến cho khách hàng kinh nghiệm thực tiễn trong 2 thế kỷ, áp dụng những thực tiễn tốt nhất mà chúng tôi đã phát triển trong các quy trình và địa điểm sản xuất của chính chúng tôi, cũng như trong việc cung cấp những dịch vụ và công nghệ tích hợp trên khắp thế giới.

Rút ra từ trên 200 năm kinh nghiệm của DuPont, các chuyên gia tư vấn kinh doanh và công nghệ quy trình toàn cầu của chúng tôi có nền kiến thức rộng ấn tượng. Để chia sẻ chuyên môn thực tiễn duy nhất này, chúng tôi đã thành lập Giải pháp Bền vững của DuPont (DSS) của mình, hoạt động trong lĩnh vực cấp phép tư vấn và công nghệ. Chúng tôi cung cấp kỹ năng lãnh đạo trong kinh doanh và công nghệ đã được kiểm nghiệm qua thời gian của mình cho các khách hàng đang tìm kiếm giải pháp để trở nên an toàn hơn, hiệu quả hơn và bền vững với môi trường hơn.

Các chuyên gia kinh doanh toàn cầu của chúng tôi thiết kế các giải pháp DSS phù hợp với khách hàng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, từ lọc dầu đến vận chuyển, sản xuất, khai khoáng, dịch vụ, xây dựng, hàng không vũ trụ, dịch vụ lưu trú và hơn nữa. Khách hàng của DSS sẽ có được kiến thức chuyên môn không ngừng mở rộng, cũng như bề dày lịch sử cải tiến dẫn đầu về khoa học, thành công về giải quyết vấn đề, và các thương hiệu mạnh của chúng tôi.

DSS cung cấp những giải pháp thiết kế riêng biệt trên nhiều lĩnh vực với kết quả xuất sắc: an toàn nơi lao động, các chương trình đào tạo nhân viên, quản lý môi trường, hiệu quả năng lượng, cấp phép công nghệ chế biến, hiệu suất tài sản và hiệu suất vốn. Chúng tôi không chỉ giúp khách hàng phát triển chiến lược trong những lĩnh vực này mà còn giúp họ triển khai những chiến lược này và quản lý thay đổi để tối ưu hóa kết quả.