Bảo vệ nông sản

Tại DuPont, chúng tôi thiết kế những giải pháp bảo vệ mùa màng, giúp nông dân cung cấp lương thực cho thế giới.

Chúng tôi tin rằng bằng cách cùng nhau làm việc, chúng tôi có thể tìm ra các cách tốt hơn để cải thiện số lượng, chất lượng và sự bền vững của nguồn cung cấp lương thực của thế giới.

Bộ phận bảo vệ nông sản của DuPont làm việc chăm chỉ để hiểu được nhu cầu của người nông dân khi họ đối mặt với thách thức cung cấp lương thực cho một thế giới đang phát triển. Chúng tôi sử dụng tư duy toàn diện để tạo ra câu trả lời cho việc kiểm soát côn trùng, cỏ dại và sâu bệnh giúp người nông dân cải thiện chất lượng và năng suất cây trồng, cũng như sự bền vững trong hoạt động nông nghiệp của mình.

Chúng tôi kết hợp đổi mới toàn cầu với việc hợp tác tại địa phương để biến những ý tưởng triển vọng thành những câu trả lời thực tiễn để người nông dân bảo vệ nông sản, các loại trái cây, rau và các loại hạt đến ngô, đậu nành, lúa mì và cây hạt cải dầu. Và chúng tôi tập trung vào những ý tưởng giảm thiểu tác động đến môi trường để giúp bảo vệ các nguồn tài nguyên quý giá của chúng ta.

Trong nông nghiệp, thành công có nghĩa là trồng những cây trồng lành mạnh với sức khỏe, có thể bán được và mang lại lợi nhuận. Và điều này mang ý nghĩa lớn hơn: cung cấp lương thực cho toàn thế giới một cách bền vững.