Vật liệu Điện và Điện tử

Vật liệu Điện & Điện tử

Với hiểu biết sâu về khoa học vật liệu, cam kết dẫn đầu về công nghệ, chuyên môn rộng về quy trình và lịch sử đổi mới lâu dài, DuPont cung cấp vật liệu điện và điện tử hiệu năng cao nhất trong ngành.

Danh mục điện và điện tử của DuPont bao gồm các loại vật liệu cho các mạch lai, cứng và linh hoạt; sứ chuyên dụng, cấu tạo màng dày polyme (PTF) và vật liệu sứ cùng đốt ở nhiệt độ thấp (LTCC) của GreenTape™ và các loại vật liệu cho chế tạo và đóng gói bán dẫn.

Khi bạn đang thiết kế những sản phẩm đòi hỏi hệ thống cách điện (EIS), DuPont có thể làm cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn bởi vì chúng tôi là nhà cung cấp hệ thống cách điện (EIS) hàng đầu thế giới đã được Phòng kiểm nghiệm Ngành Bảo hiểm của Mỹ (UL) phê chuẩn trước và được công nhận bởi các tiêu chuẩn IEC. Những hệ thống này bao gồm nhiều vật liệu của DuPont, bao gồm: các loại màng, vécni, giấy aramit, sản phẩm bìa ép, nhựa dẻo nóng và men dây.