Dược phẩm

Sản phẩm Dược

DuPont, đối tác đáng tin cậy và hiệu quả trong ngành dược phẩm.

Các sản phẩm dược phẩm của DuPont giúp thúc đẩy ngành dược phẩm bằng cách mang đến cho thị trường những sản phẩm an toàn và hiệu quả, cùng với tính bảo mật cao và sự vượt trội về khoa học. Một số sản phẩm, chẳng hạn như đường hiếm L-Ribose và L-Xylose, được sản xuất để sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm và hương liệu, cũng như dinh dưỡng.

Là một phần của thế hệ nhiên liệu mới, DuPont tiếp tục cam kết của mình đối với ngành dược phẩm bằng cách cung cấp các nhiên liệu thay thế không phá hủy tầng ôzon cho các ứng dụng dược phẩm. Các nhiên liệu dược phẩm của Dymel® sử dụng các truyền thống về an toàn, khoa học, công nghệ, sức mạnh kênh và sự tiếp cận toàn cầu của DuPont để cung cấp cho các phát thị viên khả năng đáp ứng những yêu cầu của người lãnh đạo, đạt được các mục tiêu chất lượng độc nhất của sản phẩm và phát triển thị trường của họ.

DuPont cũng sản xuất nhiều tá dược chức năng, dựa trên những thành phần thực phẩm của họ, chẳng hạn như tá dược dựa trên chất béo loại Rylo, nhiều loại keo nước, như anginat, chất gôm từ cây đậu, pectin và chất làm ngọt như Xylitol và Lactitol.