Chất nhuộm, Thuốc nhuộm và Màu nhuộm

Chất nhuộm, Thuốc nhuộm & Màu nhuộm

Tại DuPont, chúng tôi làm việc tận tụy để tạo ra giá trị lớn hơn, thỏa mãn hơn cho các thị trường vật liệu chất phủ, giấy, nhựa, các sản phẩm đặc biệt thông qua dịch vụ, nhãn hàng và sản phẩm.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những giải pháp rộng rãi hơn vượt qua công nghệ titan đioxit (TiO2) và các sản phẩm từ chất khoáng, đến với người dùng cuối cùng qua chuỗi giá trị. Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ cải tiến của mình và những nguồn lực toàn cầu để gia tăng giá trị cho khách hàng, giúp họ cải thiện công việc kinh doanh và hiệu suất hoạt động của họ. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi dự định xóa đi ranh giới tổ chức giữa những khách hàng của mình và công việc kinh doanh đầu ra của họ, những nhà đồng cung cấp và người tiêu dùng của chúng tôi.

Nhìn xa hơn, 80 năm kinh nghiệm chuyên môn là rất hữu ích. Nhìn gần hơn, ban sẽ thấy rằng bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi hơn nhiều so với titan. Điều đó xuất phát từ lịch sử cung cấp các giải pháp công nghiệp hàng đầu của chúng tôi để bạn có thể tạo ra các sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn. Và điều đó được tiếp tục với sự đầu tư của chúng tôi vào việc gia tăng năng lực cũng như cam kết làm việc lâu dài với bạn để giải quyết những thử thách khó khăn nhất của bạn. Đó là cách chúng tôi giúp bạn thành công.