In ấn và in đóng gói

Giải pháp in ấn và in đóng gói

DuPont cung cấp nhiều loại vật liệu, thiết bị và hệ thống cho công nghiệp in và in đóng gói với chất lượng, sản lượng cao và các giải pháp bền vững.

Đối với những máy in/máy chuyển đổi cần chất lượng đầu ra của khuôn mềm cao nhất có thể để bắt kịp nhu cầu của khách hàng ngày nay, Hệ thống Khuôn mềm của DuPont™ Cyrel® cung cấp chất lượng không thể vượt qua và thời gian quay vòng từ thiết kế đến gói cuối cùng ngắn nhất.

Mực của DuPont dành cho in định dạng lớn có tính phát quang và chống nước, cho khả năng chịu được những yếu tố ngoài trời khắc nghiệt nhất. Loại mực dùng trong ngành dệt Artistri® làm từ nước của chúng tôi có công thức đặc biệt cho tất cả các nhóm sợi và cho màu sắc rực rỡ, độ bền màu và độ tin cậy mạnh trong in.

Chất nền in của DuPont giúp mang đến sức mạnh, độ bền và màu sắc rực rỡ cho những sản phẩm bạn mà bạn in—các biểu ngữ sẽ không bị nhạt màu hay rách do phơi nhiễm với các yếu tố, các nhãn sẽ tồn tại trong mọi điều kiện và có thể làm nhãn cho mọi thứ từ xây dựng đến nghề làm vườn đến làm vỏ bọc, nếu cần giữ được lâu bền thì vật liệu của bạn phải được in bằng Đồ họa của DuPont.