Hạt giống

Thành công Không ngừng với Hạt giống Nông nghiệp thương hiệu Pioneer®

Nhiều tùy chọn và năng suất đã được chứng minh – đó là những gì dòng sản phẩm của chúng tôi mang lại.

Bằng cách kết hợp công nghệ truyền thống và công nghệ mới, DuPont Pioneer đưa ra giải pháp giúp đáp ứng nhu cầu của số dân ngày càng tăng về hạt giống và sản phẩm nông nghiệp. Pioneer biết tầm quan trọng của việc tối đa hóa năng suất và sự bền vững của đất nông nghiệp cho hôm nay và trong tương lai.

Là đối tác thật sự của người nông dân trên toàn thế giới, Pioneer cam kết tăng cường sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và trau dồi kiến thức nông học nhằm tối đa hóa năng suất nông nghiệp bằng sản phẩm phù hợp trên diện tích phù hợp. Chúng tôi đang nghiên cứu những hạt giống nông nghiệp mới và sử dụng công nghệ mới để giúp mang đến cho người nông dân giá trị lớn nhất và cuối cùng cải thiện toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng và thực phẩm.