Vật liệu Năng lượng mặt trời / Quang điện

Các vật liệu Năng lượng Quang điện (PV) Cải tiến Mang lại Kết quả thực tiễn

DuPont cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng hơn về Quang điện (PV) và cung cấp sáu trong số tám vật liệu thiết yếu nhất cho sản xuất pin năng lượng mặt trời.

Những vật liệu năng lượng quang điện này không chỉ cải tiến, chúng còn cho kết quả có thể chứng minh được, bao gồm: gần gấp đôi hiệu suất pin trong 12 năm; cho độ tin cậy lớn hơn và kéo dài vòng đời hệ thống—với hiệu quả hoạt động hơn 30 năm đã được chứng minh của bộ phận backsheet; đồng thời giảm tổng chi phí hệ thống bằng những cải tiến công nghệ về hiệu suất, bảo vệ và lắp đặt pin.

Trước mắt, chúng tôi dự kiến tăng hiệu suất trên 20% và kéo dài vòng đời hệ thống tới 40 năm, đồng thời tăng cường độ an toàn hệ thống và giảm chi phí. Điều này sẽ giúp tạo điều kiện đạt được độ ngang bằng mạng lưới một cách rộng rãi đồng thời tạo ra một ngành năng lượng mặt trời khả thi và bền vững hơn trên toàn cầu.

Cải tiến công nghệ là quá khứ, hiện tại và tương lai của năng lượng mặt trời—với DuPont điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc cải tiến khoa học năng lượng mặt trời và ngành điện mặt trời PV.