Cùng Tìm cách Áp dụng Khoa học nhằm Giúp Bảo vệ những Tài nguyên Quan trọng Nhất

Dân số thế giới ngày càng tăng tạo ra nhiều áp lực hơn cho nhân loại và môi trường. DuPont đang làm việc với các khách hàng, đối tác, chính phủ, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức khác nhằm phát triển nhiều loại nguyên vật liệu, sản phẩm và giải pháp tư vấn khác nhau giúp đảm bảo bảo vệ được cuộc sống và môi trường.  Từ việc bảo vệ nhân viên tại các nhà máy trên khắp thế giới tới người hâm mộ tại các đấu trường kín chỗ ở khắp mọi nơi; từ việc tăng tối ưu mức độ an toàn cho nhân viên cấp cứu tới việc bảo vệ hệ sinh thái mong manh trên hành tinh của chúng ta, kỹ năng tập thể đang tạo nên sự khác biệt ở những nơi cần thiết nhất.

“Để mọi người cảm thấy an toàn, môi trường của họ phải an toàn. Tại DuPont, chúng tôi có hơn 200 năm kinh nghiệm làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm tác động tới môi trường, bảo vệ con người và môi trường.”

Davide Vassallo
Trưởng phòng Thực hành Toàn cầu, Giải pháp Bền vững của DuPont

“Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt đẹp với DuPont. Tôi cho rằng điều đó rất cần thiết cho những việc tôi làm và đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên cứu hỏa của chúng tôi. Tôi muốn tiếp tục trang bị cho đội ngũ nhân viên cứu hỏa của mình những điều tốt đẹp nhất hiện có.”

Henry Costo
Đội trưởng, Phòng Cứu hỏa Philadelphia