Tạo ra Chương trình về An toàn cho Công nhân tại Công ty Thép Tata

Ngày 3 tháng 6 năm 2011

Để giúp nuôi sống gia đình của mình, nhiều phụ nữ ở Ấn Độ đã nhận làm việc cho Công ty Thép Tata. Theo truyền thống, phụ nữ ở Ấn Độ mặc Xari — ở một số nơi làm việc, việc này được tuân thủ ngay cả khi đang vận hành máy móc. Công ty Thép Tata Steel đã quan tâm đến việc phát triển các chương trình về an toàn đặc biệt hướng đến các nhu cầu của những người lao động là nữ của họ. Tài liệu mô tả một người mẹ đơn thân yêu thích công việc của mình nhưng muốn chắc chắn một lần nữa rằng cô ấy làm việc trong một môi trường lao động an toàn.

DuPont đã làm việc với Công ty Thép Tata Steel về an toàn nơi lao động công nghiệp nhằm cải thiện văn hóa an toàn, giáo dục nhân viên và những nhà thầu về những hoạt động an toàn nghề nghiệp tốt nhất, trong khi vẫn giữ được nét văn hóa của người Ấn Độ.

Chương trình đã thành công trong việc chỉ ra được lợi ích của việc sử dụng đồng phục nơi lao động, cũng như truyền tải những ưu tiên trong việc xây dựng chương trình về an toàn lao động, giúp người công nhân làm việc an toàn hơn. Kết quả rất khả quan.

Các bên cộng tác
Công ty Thép Tata