DuPont Giúp Giải quyết Thách thức Thông qua Hợp tác Toàn cầu

 

 

Làm cách nào chúng ta có thể giải quyết các thách thức của nhân loại khi mà dân số tăng 150.000 người mỗi ngày ? Bằng cách dựa vào sức mạnh của khoa học và hợp tác chặt chẽ.

Chúng ta đã và đang hợp sức cùng với nhiều người, ở nhiều nơi trên thế giới, nhằm tìm ra những cách thức mới và hiệu quả hơn để giải quyết các thách thức toàn cầu và đáp ứng các nhu cầu về thực phẩm, năng lượng cũng như nhu cầu được bảo vệ khi mà dân số thế giới không ngừng gia tăng.

Ở DuPont, chúng tôi tin tưởng rằng thông qua đổi mới toàn diện chúng tôi có thể tìm ra câu trả lời cho những thách thức lớn nhất mà loài người đang phải đối mặt.

Bản quyền 2013 DuPont và/hoặc công ty con của DuPont Mọi Quyền được Bảo lưu. Logo hình oval của DuPont, DuPont™, khẩu hiệu The miracles of science™ và tất cả các sản phẩm có ký hiệu ™ hoặc ® là thương hiệu hoặc thương hiệu đã được đăng ký của DuPont và/hoặc công ty con của DuPont.